Apelacja PZU S.A. uznana!

Jak podało PZU S.A. w swoim komunikacie, Sąd Apelacyjny w Warszawie 11 lutego 2015 roku zmienił w całości wyrok, który wydał Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 17 grudnia 2013 roku . Sprawa Manchester Securities Corporation przeciwko PZU S.A. została przez Sąd Apelacyjny oddalona, a na powoda zostały nałożone koszty procesu.

Cała sprawa rozpoczęła się pozwem z dnia 29 czerwca 2012 o o uchylenie uchwały nr 7/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 maja 2012 r. o podział spółki w sprawie podziału zysku spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2006 r. Powód uznał, że całość jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i ma na celu pokrzywdzenie go jako akcjonariusza. Uchwała zawierała w swoim zapisie informacje, że zysk wypracowany w 2006 roku w wysokości 3280,88 milionów złotych przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy 3260,88 mln oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (20 mln zł). Sąd Okręgowy w Warszawie dnia 17 grudnia 2013 roku uchylił ustawę w całości.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote