Finalizacja zakupu Alior Banku przez PZU

Od 9 marca PZU jest największym udziałowcem Alior Banku. Zakład zapowiada już przejęcie kolejnych banków.

Ubezpieczyciel poinformował w oficjalnym komunikacie o spełnieniu warunków umożliwiających nabycie trzeciej transzy akcji Alior Banku, w ilości 3 828 673 sztuk, stanowiących około 5,26% kapitału zakładowego banku, zgodnie z umową zawartą 30 maja ubiegłego roku. Wcześniejsze porozumienie przewidywało, że zakład kupi w trzech transzach 18 318 473 akcje Alior Banku kontrolowane przez spółki Alior Lux S.àr.l. & Co SCA oraz Alior Polska, odpowiadające około 25,26% kapitału zakładowego banku. Kwota transakcji została ustalona na 1635 mln zł.

Pierwsza transza akcji została nabyta przez PZU SA na początku października, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na przeprowadzenie transakcji. Kolejna transza została nabyta w drugiej połowie grudnia ub.r.

PZU poinformował również o zawarciu umowy rozporządzającej z Alior Lux S.à r.l. & Co. S.C.A., na mocy której w dniu rozliczenia czyli 11 marca PZU SA stanie się właścicielem 3 828 673 akcji Alior Banku, stanowiących około 5,26% jego kapitału zakładowego.

Ostateczne przejęcie Aliot Banku było celem jaki postawił sobie PZU SA. Projekt był wspierany zarówno przez poprzedniego, jak i obecnego Ministra Skarbu Państwa. Wśród banków, które mógłby przejąć zakład wymienia się Raiffeisen Bank, BPH i BOŚ. Obecnie wiadomo, że właściciele Raiffeisen Polbank, którzy w 2015 r. wstrzymywali się ze sprzedażą banku, wysłali tzw. teaser z zaproszeniem do negocjacji w sprawie sprzedaży polskiego biznesu. Ponadto, General Electric, które w ub.r. nie porozumiało się z PZU SA w sprawie sprzedaży BPH, rozmawia obecnie z Aliorem na temat zbycia BPH. Inną opcją ma być przejęcie BPH przez PZU SA, a następnie odsprzedanie go Alior Bankowi.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote