PZU DOM PLUS

Ubezpieczenie PZU Dom Plus dedykowane jest osobom fizycznym, które posiadają lokal mieszkalny lub budynek mieszkalny oraz są ich posiadaczami przykładowo na podstawie umowy o najem lokalu. Szczególnie polecane jest Klientom, którzy posiadają specjalne wymagania co do przedmiotu i zakresu ubezpieczenia majątkowego. Dzięki zastosowaniu wielu wariantów ubezpieczenia, daje ono możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeba, nawet tych najbardziej wyrafinowanych.

Dla kogo?
Ubezpieczenie dedykowane jest szczególnie dla osób:

 •  Które posiadają na własność dom lub mieszkanie
 •  Posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do użytkowania domu lub mieszkania
 • Aktualnie budują dom
 •  Wynajmują dom lub mieszkanie
 • Które mieszkają w mieszkaniu zakładowym, komunalnym lub lokatorskim.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie PZU Dom Plus to przede wszystkim szereg korzyści takich jak. Wypłata odszkodowania w sytuacji gdy:

 •  Mieszkanie lub dom wraz z pełnym jego wyposażeniem zostanie zniszczone w wyniku zdarzeń losowych takich jak ogień, powódź, huragan, piorun oraz przez resztę zdarzeń losowych.
 • Z mieszkania lub domu skradziono sprzęt audio- wideo lub sprzęt komputerowy, a nawet biżuterie.
 •  uszkodzone zostaną elementy wyposażenia domu lub mieszkania takie jak szyby czy drzwi.
 • Odszkodowanie zostanie wypłacone także osobom, które nieumyślnie spowodują szkodę osobom trzecim, przykładowo gdy zostanie zalane mieszkanie sąsiada z dołu
 • Pakiet usług assisitance takich jak:
  1. pomoc hydraulika
  2. pomoc szklarza
  3. Pomoc ślusarza
 • Ubezpieczenie jest dopasowywane do potrzeb i możliwości ubezpieczonego. Pakiet ubezpieczenia zależy od tego jakich pakietów potrzebuje ubezpieczony.

Zakres oraz przedmiot ubezpieczenia PZU Dom Plus
Dzięki dopasowaniu ubezpieczenia do Twoich potrzeb, może ubezpieczyć nie tylko dom, ale także jego pełne wyposażenie. Ubezpieczenie obejmować swoim zakresem może:

 • Mieszkanie lub dom
 • Dom podczas budowy, wraz z materiałami budowalnymi pozostającymi na posesji
 • Garaż, warsztat, budynki gospodarcze lub inne budynki niemieszkalne
 • Ogrodzenie działki wraz z siłownikami bram
 • Chodniki, baseny ogrodowe, altany i wiaty
 • Obiekty specjalistyczne w tym szklarnie i tunele foliowe
 •  Roślinność ogrodową
 •  Nagrobki znajdujące się na terenie posesji
 • Dodatkowo jeśli w domu lub mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza, można go dodatkowo ubezpieczyć.
 • Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia ochroną można objąć także elementy budynku i jego elewacji takie jak:
 • Drzwi, okna, podłogę, tynki oraz wszelkiego rodzaju instalacje gazowe, kanalizacyjne, elektryczne, a także armaturę.
 • Wyposażenie nieruchomości w sprzęty gospodarstwa domowego w tym sprzęt audio-wideo, sprzęt ogrodniczy, rowery, ruchomości domowe w tym także ubrania, książki domowników.
 • Elementy elewacji w tym rynny, balustrady balkonowe, instalacje odgromowe oraz markizy.
 • Wyposażenie szklane w tym szyby, kabiny prysznicowe, płyty kuchenne
 •  Mienie służbowe w tym telefony komórkowe lub kamery video
 • Wszelkie wypożyczone przedmioty, znajdujące się aktualnie w domu lub mieszkaniu
 • Sprzęt medyczny lub działa sztuki, takie jak antyki, obrazy, kolekcje monet

Kiedy działa ubezpieczenie?
Odszkodowanie wypłacane jest w sytuacji gdy:

 • Mieszkanie lub dom zostało zniszczone w skutek zdarzenia losowego takiego jak ogień, uderzenie pioruna, opad, powódź, lód, grad, zalanie, osuwanie lub zadanie się ziemi, lawina, eksplozja, upadek drzewa, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, huk.
 • Dojdzie do przecięcia elektrycznego w sytuacji gdy przykładowo jeśli w linię energetyczną uderzy piorun, który spowoduje wzrost napięcia w sieci i uszkodzi instalacje elektryczną oraz sprzęty takie jak telewizor, komputer, telefon, lodówka.
 • Twoja własność zostanie zdewastowana
 • Podczas akcji ratowniczych zostaną uszkodzone elementy mieszkania np. wywarzone zostaną drzwi

Pieniądze zostaną także wypłacone w sytuacji gdy:

 • Na twojej nieruchomości dokonano kradzieży z włamaniem, oprócz wypłaty świadczeń z tego tytułu, chronione są także szyby i drzwi, które będą zniszczone.
 • Padniesz ofiara rabunku, w sytuacji gdy np. na ulicy złodziej wyrwie Ci torebkę z portfelem i telefonem
 • Szklane przedmioty wyposażenie domowego zostaną zbite

W jakiej sumie ubezpieczyć wyposażenie nieruchomości?
Wszelkie ruchomości domowe, wyposażenie domowe w tym sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt audio-video, narzędzia ogrodnicze, rowery, a także książki i ubrania. Ochronie podlegają także elementy stałe nieruchomości takie jak drzwi, okna, podłogi, glazury, armatura oraz instalacje gazowe, elektryczne kanalizacyjne.

W sytuacji gdy wykupisz ubezpieczenie:

 • W wartości nowej- odszkodowanie pokryje zakup nowego sprzętu w wartości odpowiadającej temu zniszczonemu, lub pozwoli na jego naprawę
 • W wartości rzeczywistej – odszkodowanie pokryje szkody w wartości przedmiotu, po uwzględnieniu jego zużycia.
  Ważne jest aby podać rzeczywista wartość wyposażenia nieruchomości, a także wartość mieszkania i domu. Jeśli suma ta zostanie zaniżona- możliwe odszkodowanie może nie wystarczyć na pokrycie szkód.

Szkoda wyrządzona osobie trzeciej? Wypłacimy odszkodowanie
W sytuacji gdy Ty lub Twoi bliscy wyrządzicie szkodę osobie trzeciej polegającą na:

 • Zalaniu mieszkania sąsiada
 • Przypadkowym wybiciu szyby samochodowej
 • Doniczka z Twojego balkonu spadnie na zaparkowane auto
 • Potracisz pieszego podczas jazdy na rowerze

Poszkodowanemu zostanie wypłacone odszkodowanie, z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które działa na terenie Polski, jednak istnieje możliwość poszerzenia go na inne kraje.

Wsparcie od nieszczęśliwych wypadków
Nie można przygotować się na następstwa nieszczęśliwego wypadku. Z polisa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków możesz zapewnić sobie pełna opiekę po wystąpieniu szkody.
W jakiej sytuacji otrzymasz wsparcie?
Odszkodowanie zostanie Ci wypłacone jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku :

  • Doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu takiego jak poważne złamanie, utrata wzroku lub słuchu
  • Przebywać będziesz na zwolnieniu lekarskim
  • Przejdziesz operacje chirurgiczną
  • Będziesz przebywać i leczyć się w szpitalu

W takich wypadkach z ubezpieczenia zostaną zwrócone Ci także koszty leczenia, rehabilitacji lub przeszkolenia osób niepełnosprawnych.
Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku dojdzie do śmierci- odszkodowanie otrzymuje rodzina osoby zmarłej . Ubezpieczenie to obejmuje ochronę twojego zdrowia i życia przez cała dobę na terenie całego kraju.

Stłuczenie szkła także skutkuje odszkodowaniem
Ubezpieczeniem objęte są także szklane przedmioty znajdujące się w wyposażeniu domowym. Odszkodowanie jest wypłacone jeśli szkło ulegnie zbiciu w wyniku:

   • Zabawy dzieci
   • Przeciągu w pomieszczeniu, który spowoduje trzaśnięcie drzwiami
   • Upadku pokrywki na szklaną płytę indukcyjną, która się zbije

Ubezpieczyć można także :

   • Szybę w drzwiach lubo oknie
   • Szklana płytę indukcyjną
   • Szklana kabinę prysznicową
   • Szklane meble i ich elementy
   • Wbudowane lustro
   • Akwarium.

Pomoc w trudnej sytuacji domowej
Sytuacje jakie zdarzają się w codziennym życiu takie jak pęknięta rura, wybita szyba czy zalanie to niemały problem. Dzięki wykupieniu ubezpieczenia assistance, ubezpieczenie pokryje koszty:

   • Wezwania i opłacenia specjalisty
   • Hotelu lub lokalu zastępczego jeśli mieszkanie lub dom nie nadaje się do zamieszkania
   • Innych usług assistance

Dostępne są trzy warianty opcji assistance :

  • Komfort (podstawowy pakiet usług assistance), który dodawany jest wraz z ubezpieczeniem mieszkania, domu lub wyposażenia
  • Super – dodatkowe pakiety w preferencyjnych cenach
  • Super plus – dodatkowe pakiety w preferencyjnych cenach
5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote