PZU w szale sprzedażowym i zakupowym

PZU sprzedał norweskiemu Gjensidige Forsikring ASA PZU Lieruva. W ten sposób właśnie zakończyło się rozpoczęte 17 kwietnia przejmowanie i zbycie aktywów ubezpieczeniowych a Litwie, Łotwie i w Estonii. Firma przejęła też nową placówkę medyczną.

Polski ubezpieczyciel poinformował, że finalizacja sprzedaży Norwegom 1 761 941 akcji zwykłych imiennych w PZU Lietuva o jednostkowej wartości nominalnej 100 litów , stanowiących łącznie 99,879% akcji w kapitale zakładowym litewskiej spółki nastąpiła 30 września. Łączna wartość transakcji wyniosła 65,97 mln euro, na co złożyło się 54 mln euro ustalone w zawartej 2 lutego umowie, oraz 11,97 mln euro tzw. kwoty wyrównania aktywów netto. Andrzej Klesyk, prezes PZU podkreślił, że jest zadowolony z obrotu sprawy i zapewnił, że pieniądze z całej transakcji są już na koncie ubezpieczyciela. Ponadto, prezes poinformował, że PZU Zdrowie przejęło kolejną placówkę medyczną. Jest to spółka Medicus z Opola.

PZU umacnia swoją pozycję w krajach bałtyckich

30 września doszło do spełnienia ostatniego warunku zawieszającego umowę o sprzedaży akcji PZU Lietuva norweskiemu Gjensidige Forsikring ASA. Warto jednak podkreślić, że PZU nadal ma na litewskim rynku silną pozycję majątkową. Zresztą, jak w pozostałych krajach bałkańskich.

Transakcja z norweskim partnerem szacowana jest na sumę 66 mln euro. Na Łotwie firma kontroluje za pośrednictwem AAS Balta 25,3% rynku, a w Estonii jej udział poprzez estoński oddział Lietuvos Draudimas wynosi 13,9%. Dodatkowo PZU Litwa Życie posiada 4,5% udział w rynku ubezpieczeń na życie na Litwie.

Prezes PZU zdradza plany firmy

W udzielonym dla „Rzeczpospolitej” wywiadzie, Andrzej Klesyk, prezes PZU mówi o budowie bankowego filaru koncernu, planach akwizycyjnych oraz decyzjach kadrowych.

Prezes podkreślił, że jeśli 12 października czyli na ostatnim posiedzeniu zarządu przed wyporami parlamentarnymi nie zapadną wiążące decyzje korporacyjne, PZU będzie zmuszone wstrzymać się z inwestycjami i zakupami na kilka kolejnych miesięcy. Klesyk nie potwierdził, że chce nabyć BHP na tych samych zasadach co Allior, ale za to wyraził zainteresowanie zakupem Raiffeisen Polbanku przez PZU. Jeśli chodzi o BOŚ, uznał, że pasuje on do całego systemu, który PZU chce stworzyć. Skomentował również zmiany kadrowe, jakie w ostatnim czasie miały miejsce w PZU, a mianowicie odejście Dariusza Krzewiny z funkcji prezesa PZU Życie i rozpoczęcie pracy na tym stanowisku przez Witolda Jaworskiego. Prezes uznał, że była to dobra zmiana, która zapewni większy porządek i sprawniejsze funkcjonowanie tego działu. Andrzej Klesyk uznał również, że najlepszym wyjściem dla PZU byłoby przekształcenie firmy w holding i jeśli akcjonariusze wyrażą na to zgodę, działania zmierzające ku temu zostaną podjęte natychmiastowo.

BHP nie będzie należało do PZU

Doszło do zerwania rozmów na temat przejęcia BHP przez PZU. Powodem zerwania rozmów były różnice w zakresie ceny jaką ubezpieczyciel mógł zapłacić za BHP a jaką chciało GE. Amerykańscy właściciele nie chcieli sprzedać banku za ceny niższe niż rynkowe. Andrzej Klesyk, prezes PZU odmówił ujawnienia jaka oferta została złożona. GE mając świadomość zbliżających się w Polsce wyborów, chciało wymusić zakończenie transakcji już teraz. Niestety, ale bezskutecznie. Taka sytuacja jednak wydłuży czas, w którym PZU będzie budowało swój sektor bankowy. Nie oznacza to jednak fiaska w tym przedsięwzięciu.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote