Split z korzyścią dla inwestorów indywidualnych

24 listopada na wniosek PZU, podjęta została decyzja w ramach uchwały nr 789/15 o tym, że 30 listopada dojdzie do splitu akcji spółki. Decyzję wydał Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W ramach splitu nastąpi podział 86 348 289 akcji ubezpieczyciela o wartości nominalnej 1 zł każda na 863 482 890 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł/szt. Podział nastąpi w związku z uchwałą nr 35/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału splitu akcji oraz zmiany statutu PZU SA.

30 listopada dojdzie do podziału akcji split w stosunku 1:10. Dzięki temu działaniu, PZU będzie mogło zaoferować korzystniejsze rozwiązania dla drobnych przedsiębiorców.
Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA, podkreślił, że split tworzony jest głównie z myślą o indywidualnych inwestorach, którzy do tej pory byli traktowani po macoszemu. Dzięki podziałowi jedna akcja PZU zamieni się w 10 akcji o wartości 1/10 dotychczasowej każda. Ma to zachęcić inwestorów do kupowania akcji.

Akcje „przed wymianą” będą notowane na giełdzie po raz ostatni na sesji 27 listopada 2015 r. W tym dniu zostanie podany kurs odniesienia dla kursu otwarcia w dniu wymiany, a także informacja o zmianie liczby akcji przypadających na kontrakty terminowe. Od 30 listopada 2015 r. akcje będą notowane już z nowym kursem, z oznaczeniem „pw” (po wymianie).

Dla obecnych akcjonariuszy PZU przeprowadzenie splitu nie będzie żadną rewolucją i nic nie zmieni w ich warunkach. Również struktura akcjonariatu oraz wartość kapitałów spółki pozostanie na niezmienionym poziomie. Obecnie w obrocie publicznym znajduje się 86 348 289 akcji PZU, po podziale będzie ich 863 482 890 szt. Obniży się natomiast wartość nominalna pojedynczego waloru z 1 złotego na 10 groszy.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote