Archiwa tagu: akcje pzu

Akcjonariat Obywatelski

Dzięki programowi „Akcjonariat Obywatelski”, drobnym inwestorom udało się zarobić tylko na akcjach PZU SA.

Program, który funkcjonuje od 2010 roku daje możliwość inwestorom indywidualnym kupowania akcji spółek Skarbu Państwa kierowanych na giełdę bez konieczności rywalizowania z inwestorami instytucjonalnymi. Każda osoba, która kupowała maksymalne dostępne pakiety akcji, ma dziś stratę przekraczającą 16 tysięcy złotych.

Tylko akcje PZU SA przyniosły inwestorom realny zysk. W ramach oferty z 2010 roku można było kupić maksymalnie 30 akcji za kwotę 312,5 zł sztuka, czyli cały pakiet kosztował ich 9375 zł. Dnia 11 stycznia akcje PZU SA kosztowały 317,1 zł, czyli analogiczna pula jak prawie sześć lat wcześniej dziś kosztowałaby każdego inwestora 9513 zł. Z przeprowadzonych wyliczeń wynika, że jeden inwestor zarobił na akcjach PZU SA w sumie 4342,87 zł, czyli 46,3% kwoty wyłożonej w 2010 r. na zakup pakietu 30 akcji.

 

Split z korzyścią dla inwestorów indywidualnych

24 listopada na wniosek PZU, podjęta została decyzja w ramach uchwały nr 789/15 o tym, że 30 listopada dojdzie do splitu akcji spółki. Decyzję wydał Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

W ramach splitu nastąpi podział 86 348 289 akcji ubezpieczyciela o wartości nominalnej 1 zł każda na 863 482 890 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł/szt. Podział nastąpi w związku z uchwałą nr 35/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA z 30 czerwca 2015 roku w sprawie podziału splitu akcji oraz zmiany statutu PZU SA.

30 listopada dojdzie do podziału akcji split w stosunku 1:10. Dzięki temu działaniu, PZU będzie mogło zaoferować korzystniejsze rozwiązania dla drobnych przedsiębiorców.
Andrzej Klesyk, prezes zarządu PZU SA, podkreślił, że split tworzony jest głównie z myślą o indywidualnych inwestorach, którzy do tej pory byli traktowani po macoszemu. Dzięki podziałowi jedna akcja PZU zamieni się w 10 akcji o wartości 1/10 dotychczasowej każda. Ma to zachęcić inwestorów do kupowania akcji.

Akcje „przed wymianą” będą notowane na giełdzie po raz ostatni na sesji 27 listopada 2015 r. W tym dniu zostanie podany kurs odniesienia dla kursu otwarcia w dniu wymiany, a także informacja o zmianie liczby akcji przypadających na kontrakty terminowe. Od 30 listopada 2015 r. akcje będą notowane już z nowym kursem, z oznaczeniem „pw” (po wymianie).

Dla obecnych akcjonariuszy PZU przeprowadzenie splitu nie będzie żadną rewolucją i nic nie zmieni w ich warunkach. Również struktura akcjonariatu oraz wartość kapitałów spółki pozostanie na niezmienionym poziomie. Obecnie w obrocie publicznym znajduje się 86 348 289 akcji PZU, po podziale będzie ich 863 482 890 szt. Obniży się natomiast wartość nominalna pojedynczego waloru z 1 złotego na 10 groszy.