Archiwa tagu: nnw kierowcy

NNW Komunikacyjne

NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Ubezpieczenie NNW to polisa chroniąca Twoje finanse przed kosztami leczenia, rehabilitacji po wypadku, a także gwarancja wypłacenia odszkodowania. Ubezpieczenie gwarantuje ochronę kierowcy oraz pasażerów podróżujących samochodem na terenie Polski oraz poza jej granicami, od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pomoc po wypadku dla Ciebie i pasażerów
Wypadek drogowy to nie tylko uszkodzenie pojazdu mechanicznego, ale także uszkodzenia ciała i zdrowia kierowcy i pasażerów. Podczas kolizji może dojść do uszkodzenia ciała, zdrowia a nawet życia osób podróżujących samochodem- i to jest przedmiotem ubezpieczenia NNW, które pokrywa koszty związane z leczeniem i rehabilitacją po wypadku, a także wypłata świadczenia w razie śmierci jednego z pasażerów lub kierowcy.

Co możesz zyskać dzięki ubezpieczeniu NNW?

PZU swoim klientom oferuje jedynie najlepsze rozwiązania. W ramach ubezpieczenia NNW klient otrzymuje:

  • Zwrot kosztów leczenia oraz rehabilitacji, w kwocie, która pozwoli na pełny powrót do zdrowia po wypadku.
  • Gwarancje wsparcia rodziny i najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego
  • Możliwość wyboru sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty wypłaconej ubezpieczonemu po wypadku
  • Zniżkę na zakup ubezpieczeń OC oraz AC w pakiecie.

Dla osób, które jeżdżą także innymi środkami transportu, oferujemy polisę NNW Max.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW chroni swoim zakresem:

  • Kierowcę pojazdu
  • Pasażerów pojazdu

Wypłata odszkodowania oraz zwrot kosztów leczenie i rehabilitacji następują jeśli wypadek nastąpił podczas:

  • Wypadku, który zdarzył się podczas jazdy
  • Wsiadania lub wysiadania z pojazdu
  • Załadowania lub rozładowania pojazdu
  • Postoju pojazdu lub jego zatrzymywania
  • Naprawy pojazdu w miejscu zdarzenia
  • Otwierania lub zamykania drzwi, a także otwierania lub zamykania bram garażowych lub posesji
  • Tankowania na stacji paliw.

Kiedy wypłacane jest odszkodowanie?

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia NNW w razie wypadku wypłacane jest gdy:

  • Kierowca lub/i pasażerowie doznali częściowego lub całkowitego uszczerbku na zdrowiu, w tym poważnego złamania, uszkodzenia wzroku lub słuchu czy śmierci
  • Kierowca i/lub pasażerowie doznali urazy, który wymagał leczenia uciążliwego, w tym operacji chirurgicznej lub osoba poszkodowana przebywała w szpitalu dłużej niż 5 dni i nie stwierdzono trwałego uszczerbku na zdrowiu.
  • Osoba poszkodowana, pracująca zawodowo, pozostawała w szpitalu, jako zasiłek dzienny.

W ramach polisy zwrócone zostaną koszty:

  • Leczenia
  • Rehabilitacji
  • Transportu zwłok
  • Niezbędnego przeszkolenia zawodowego dla osób niepełnosprawnych
  • Zakupu przedmiotów i wyposażenia medycznego zleconego przez lekarza oraz środków pomocniczych