Archiwa tagu: oc przewoźnika międzynarodowego

Ubezpieczenie OC Przewoźnika – Kalkulator składki ocp

Przedsiębiorstwom i firmom transportowym szukającym taniego ubezpieczenia OC przewoźnika – pomożemy wybrać najlepszą pod względem ceny i jakości produkt spośród wszystkich propozycji dostępnych na rynku ubezpieczeniowym

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA W RUCHU KRAJOWYM – OC przewoźnika – OCP

PZU oc prewoźnika

W ramach ubezpieczenia ochroną objęta jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika za pełne lub częściowe uszkodzenie bądź utratę przesyłki w transporcie krajowym lub międzynarodowym .

Co więcej ochroną mogą być otoczone:• niezbędne koszty osłony prawnej i koszty sądowe• koszty, które przewoźnik poniósł by obniżyć rozmiary szkody lub zapobiec jej wystąpieniu• koszty poniesione w związku z koniecznością przeładunku produktu bądź jego składowania• Odpowiedzialność może być również poszerzona o:• szkody powstałe w artykułach niebezpiecznych sklasyfikowanych w Umowie ADR,• szkody w łatwo psujących się artykułach żywnościowych,• szkody powstałe w wyniku kradzieży i rozboju,• straty powstałe podczas przewozu towarów podwyższonego ryzyka takich jak: sprzęt AGD, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, tytoń przetworzony, alkohol itp.

Kontakt – kalkulacja ubezpieczenia oc przewoźnika – kalkulator składki ocp

Nakazy dotyczące usług świadczonych za sprawą przewoźników na terenie Polski wynikają wyraźnie z Prawa przewozowego. Rozporządzenie jest stosowane dla usług świadczonych na terenie kraju punkt załadunku i rozładunku znajduje się na terenie naszego kraju.Przewozy międzynarodowe regulowane są zapisami Konwencji CMR inaczej mówiąc umowy o międzynarodowym transporcie drogowym przesyłek. Konwencja ma zastosowanie w usługach przewozu drogowego artykułów, od miejsca zamieszkania pod warunkiem że lokalizacja nadania przesyłki i położenie dostawy znajdują się w różnych krajach oraz chociaż jeden z nich jest państwem który dołączył do konwencji.Z punktu widzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika zwanego skrótowo OCP lub oc przewoźnika poszczególne towarzystwa ubezpieczeń dodatkowo stosują zredukowania zakresów swojej odpowiedzialności wyznaczając jakiego rodzaju ryzyka są wyłączone z zakresu podstawowego ubezpieczenia. W większości wypadków wyłączenia dotyczą wjazdu do określonych państw np Rosja Białoruś i kradzieży w rezultacie rozboju i napadu przewozu towarów niebezpiecznych lub zwiększonego ryzyka, czy postoju auta poza parkingami strzeżonymi.

Jako multiagencja ubezpieczeniowa naszym klientom oferujemy przede po pierwsze w których w zakresie podstawowym ubezpieczenia OCP wkłady własne są zniesione. Standardowo umowy pokrywają zarówno większość głównych ryzyk – kradzież ładunku, jego zgubę lub zepsucie. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika OCP lub OCS krajowego na ogół najczęstszym rozszerzeniem wiążącym się z dodatkową ceną jest opcja przewozu pojazdów towarów niebezpiecznych ADR zwierząt czy leków.