Archiwa tagu: pzu szpital

Szpitalne TUW w PZU

PZU zapowiada stworzenie Polskiego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych. Do nowej komórki będą mogły przystępować szpitale. Wiadomo, że w
Komisji Nadzoru Finansowego leży już wniosek o rejestrację nowej komórki
złożony przez PZU. Być może, komisja rozpatrzy i przychyli się do wniosku
najpotężniejszego ubezpieczyciela na polskim rynku, jeszcze w tym roku. W
ofercie PZUW znajdą się ubezpieczenia od zdarzeń medycznych i OC szpitali.

Z
początkiem roku 2016 zacznie obowiązywać ustawa o obowiązku nabycia tego typu
ubezpieczeń przez placówki oferujące usługi medyczne. PZU umiejętnie
wykorzystuje ten fakt, tworząc nowe towarzystwo już teraz. Jednostki, które
przystąpią do TUW-u będą poddane ocenie ryzyka, identycznej jak szpitale,
aktualnie ubezpieczające się od odpowiedzialności cywilnej.

Szpitale, które
wstąpią do ZWC – Związków Wzajemności Członkowskiej, odniosą z tego faktu pewne
korzyści. Korzyści te to możliwość podzielenia części ryzyka pomiędzy grupy
ubezpieczeniowe. Grupy te powstawać będą w szpitalach świadczących podobny
profil usług.