Archiwa tagu: witold jaworski

Zmiany w zarządzie PZU

W ostatnim czasie obserwujemy interesujące zmiany w zarządach ubezpieczycieli. Także na najwyższych szczeblach. Zdecydowanie, największym wydarzeniem był powrót Witolda Jaworskiego do zarządu PZU S.A. Także, interesującą zmianą może pochwalić się Grupa Alianz Polska, która ma nowego członka zarządu – Krzysztofa Szypułę. Piastuje on obecnie stanowiska wiceprezesa. Posiada 20-letnie doświadczenie na rynku finansowo – ubezpieczeniowym. Od  2013 był związany z polskim oddziałem Prudential, w którym był zastępcą dyrektora odpowiedzialnego za zarządzanie portfelem produktów oraz szkolenie sieci sprzedaży. Był on także członkiem zarządu Prudential Polska sp z.o.o.

Plotki krążące w branży od czerwca się potwierdziły Witold Jaworski po długiej przerwie powrócił do zarządu PZU SA. 1 września oficjalnie PZU SA potwierdziło tę informację. Wtedy to właśnie Andrzej Klesyka oficjalnie przyjął do zarządu menadżera z 20-letnim doświadczeniem w branży finansowo – ubezpieczeniowej. Witold Jaworski związał się z PZU SA na okres 3 lat. W informacji, jaką PZU SA wystosowało nie podano za co Jaworski będzie odpowiedzialny.

Witold Jaworski powraca do PZU SA po 22 miesiącach piastowania funkcji prezesa w Allianz Polska. Funkcję tę sprawował od kwietnia 2013 roku do 11 lutego 2015 roku. Sam z tej funkcji zrezygnował, co spotkało się z dużym szokiem w branży ubezpieczeń. Powodem rezygnacji miały być coraz większe rozbieżności między szefem firmy a jej niemieckimi właścicielami. Punktem zapalnym miało być również szybkie tempo zmian kadrowych, odejście od oferowania polis inwestycyjnych oraz sięgnięcie po zewnętrznego audytora do ocen polskiego zarządu. To wszystko sprawiło, że Jaworski ponownie postanowił wrócić do PZU, z którym był związany przez 8,5 roku w latach 2004 -2012.

Biogram

Witold Jaworski ukończył Akademie Ekonomiczną w Poznaniu, Fachhochschule für Wirtschaft w Berlinie oraz Eurekans Management Development. W latach 2001-2010 był adiunktem w Katedrze Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się w 1995 roku, kiedy został analitykiem w Tillinghast Towers Perrin we Frankfurcie. Od lutego 1998 r. do marca 2001 r. pracował w McKinsey & Company, najpierw jako Business Analysts, a następnie na stanowisku Associate. Od grudnia 2000 r. do lipca 2001 r. pracował jako starszy wykładowca na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od lipca 2002 r. do marca 2004 r. w McKinsey & Company na stanowisku Associate, a następnie od kwietnia do maja 2004 r. na stanowisku Engagement Manager.

Od maja 2004 do grudnia 2012 był związany z PZU SA. Na początku pełnił funkcję zastępcy dyrektora w Biurze Produktów Ubezpieczeniowych PZU SA. Od 2006 roku zajmował stanowisko dyrektora ds. Produktów Komunikacyjnych w Biurze Zarządzania Produktami PZU SA, a do lipca 2007 r. pełnił obowiązki dyrektora tego Biura. Był również dyrektorem zarządzającym ds. Produktów Ubezpieczeniowych PZU SA i dyrektorem zarządzającym ds. Klienta Masowego. Od grudnia 2007 r. do grudnia 2012 r. pełnił funkcję członka zarządu PZU SA, odpowiedzialnego za zarządzanie siecią, pion klienta masowego, sprzedaż i zarządzanie produktami oraz marketing. Ponadto od lutego do grudnia 2012 r. zajmował stanowisko członka zarządu PZU Życie.

Od kwietnia 2013 r. do lutego 2015 r. był prezesem zarządu TUiR Allianz Polska i TU Allianz Życie Polska. Był także przewodniczącym rad nadzorczych PTE Allianz Polska i TFI Allianz Polska Soraz Allianz Polska Services i Allianz Edukacja.