Ubezpieczenia dla firm transportowych

Ubezpieczenia transportowe dają całkowitą ochronę ładunków (cargo), przewożonych wszystkimi rodzajami przewozu krajowego oraz międzynarodowego – morskiego, samochodowego, lotniczego, kolejowego również żeglugi śródlądowej.Kupujący ma również opcję zakupu ubezpieczenia OC spedytorów oraz przewoźników na wypadek powstałych szkód przewożonych towarów. Ubezpieczenie transportowe jest wycelowane dla fir, którzy wożą materiały na terenie kraju transportem własnym lub wykonywanym przez zawodowego przewoźnika. Polisa włącza mienie, jakie jest przemieszczane przewozem drogowym,kolejowym, lotniczym, również śródlądowym.Wożone mienie może podlegać ubezpieczeniu w zakresie, jaki obejmuje straty powstałe w wyniku zdarzeń losowych,rozboju, wypadku, lub też kradzieży w włamaniem. Na dodatek mienie może być zabezpieczone zarówno od szkód powstałych w czasie załadunku bądź rozładunku.

5.00 avg. rating (98% score) - 1 vote