Wnioski z konferencji nt ubezpieczeń ochrony prawnej

27 stycznia Polska Izba Ubezpieczeń oraz Koło Naukowe Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowały konferencję zatytułowaną „Pozycja ubezpieczeń ochrony prawnej w świadomości społecznej”.

W pierwszej części poruszono potrzeby prawne osób fizycznych i przedsiębiorców. Odbyły się tu wystąpienia osób, które zajmują się ochroną interesów obywateli i przedsiębiorców. Swoje wystąpienia mieli Kamilli Dołowskiej, dyrektor Zespołu Prawa Cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleksandra Daszewskiego, radcy prawnego w Biurze Rzecznika Finansowego, Bartosza Kosmali, adwokata, prezesa Oddziału Federacji Konsumentów w Krakowie, oraz dr. Łukasza Bernatowicza, radcy prawnego, eksperta Business Centre Club.

Wyciągnięto wniosek, że ubezpieczenie ochrony prawnej jest jednym z trzech filarów systemu dostępu do prawa, mieszczącym się pomiędzy odpłatnymi usługami prawniczymi świadczonymi przez kancelarie a bezpłatną pomocą prawną. Takie ubezpieczenia nie są drogie porównując je do wynagrodzenia radcy prawnego czy też adwokata.

Druga część należała do Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Polskiej Izby Ubezpieczeń. Poruszane były kwestie dotyczące strikte praktycznych waloów ubezpieczenia ochrony prawnej. Podkreślano m.in. że zakres dostępnej ochrony składa się z nazwanych ryzyk, które ubezpieczony może dostosować do swoich potrzeb.

0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes